Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό,
Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός,
που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη
ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη.
Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό,
όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο.

Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο,
τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό,
που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα
και Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως.
Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του.
Είναι αληθινός Θεός, επειδή
γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό.
Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού,
όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί,
αλλά έχει την ίδια Θεία ουσία
με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος»)
και τα πάντα δημιουργήθηκαν δια του Υιού.

✥ Ο Υιός του Θεού,
για τη δική μας σωτηρία,
κατέβηκε από την ουράνια δόξα Του στη γη

✥ και έλαβε σάρκα, όμοια με τη δική μας,
από την Παρθένο Μαρία
με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
Έγινε δηλαδή άνθρωπος
όμοιος σε όλα μ’ εμάς, εκτός από την αμαρτία
και έζησε σε συγκεκριμένο χρόνο πάνω στη γη.

✥ Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας,
όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας
ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.

Και αναστήθηκε, σύμφωνα με
την Αγία Γραφή, την τρίτη ημέρα
από τον τάφο, ενώ ήταν νεκρός.

Μετά την Ανάστασή Του ανέβηκε στον ουρανό
με τη δύναμη που είχε ως Θεός,
δοξάζοντας έτσι την ανθρώπινη φύση.
Ανέβηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Του.

Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα,
σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός,
για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς.
Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.

Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο
της Αγίας Τριάδος, που έχει κυριότητα και εξουσία.
Ζωοποιεί όλη την κτίση
και εκπορεύεται από τον Πατέρα.
Είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό.
Προσκυνείται και δοξάζεται ισότιμα μαζί Τους.
Καθοδήγησε τους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης,
που προείπαν για τον ερχομό του Σωτήρα.

Πιστεύω και στην Εκκλησία. Είναι μία, επειδή
μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και
μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της.
Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία.
Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια
και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους.
Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη
τη διδασκαλία των Αποστόλων
και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν
είναι διάδοχοι εκείνων.

Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της
Αγίας Τριάδος. Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια
ζωή μέσα στην Εκκλησία.
Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα.

Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση
όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα
για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του.
Η ανάσταση όλων θα γίνει
με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική
κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό,
θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή,
μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.


Το Σύμβολο της Πίστεως

Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет.

Revelation 4:8

Верую в единого Бога
Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.

И в единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех веков:
Света от Света,
Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, не сотворенного,
одного существа с Отцом,
Им же все сотворено.

✥ Ради нас людей
и ради нашего спасения
сшедшего с небес,

✥ и принявшего плоть от Духа Святого
и Марии Девы,
и ставшего человеком.

✥ Распятого же за нас
при Понтийском Пилате,
и страдавшего, и погребенного.

И воскресшего в третий день
согласно Писаниям.

И восшедшего на небеса,
и сидящего по правую сторону Отца.

И снова грядущего со славою,
чтобы судить живых и мертвых,
Его же Царству не будет конца.

И в Духа Святого,
Господа, дающего жизнь,
от Отца исходящего,
с Отцом и Сыном
сопокланяемого и прославляемого,
говорившего через пророков.

В единую святую, соборную
и апостольскую Церковь.

Признаю одно крещение
для прощения грехов.

Ожидаю воскресения мертвых,

и жизни будущего века. Аминь (истинно так).

Символ веры